2

Chuyện kể bố Bi

Mẹ đang nằm ngủ với Bi, kêu bố lấy giấy cho lau mũi (mũi chẳng ròng ròng như nước dãi của Bi)

Bố: Em ra xịt nước muối rồi xì hết ra đi, bla blo (phân tích của một người có kinh nghiệm bị sụt sịt mũi)
Mẹ: Em ra ngoài giờ Bi lại gào lên, kiểu quen hơi mẹ rồi (lúc mới bắt đầu ngủ thì Bi phải có mẹ nằm cùng, kể cả k ôm mẹ, khi nào ngủ say mẹ thích làm gì thì làm)

Bố: Thế mẹ đánh cho Bi quả rắm rồi ra xì mũi đi

Mẹ: @@

Advertisements